Leeftijd Jaar* Halfjaar** Kwartaal***
Jeugd -15 jaar € 50 € 30 € 17.50
15 t/m 18 jaar € 120 € 62.50 € 32.50
19 jaar en ouder €160 € 82.50 € 42.50

Inschrijfgeld éénmalig
€ 5,=

Info :
*     Per jaar is éénmalig de totale contributie
**    Per half jaar is contributie in 2 delen
***   Per kwartaal is contributie in 4 delen

Behalve bij de contributie per jaar, worden voor betaling in andere termijnen administratieve kosten in rekening gebracht.

 
================================================================================
Let op onderstaande regels voordat je lid wordt van de PRO FUTSAL CLUB !

1. Bij het aangaan van het lidmaatschap bij de PRO FUTSAL CLUB verplicht u zich, middels een automatische incasso, tot betaling van contributie tot het einde van het seizoen ( 1 juni ).

2. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk voor 1 juni te gebeuren

Bij het verzaken van 1. en / of 2. dient u rekening te houden met sancties in de vorm van boetes en / of deurwaarders.

3. Als je van een andere club komt en je wilt lid worden van de PRO FUTSAL CLUB, dan dien je eerst jouw overschrijving bij je oude vereniging te regelen.